Приклад з галереї

 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї
 • Приклад з галереї

Статистика

Просмотры материалов : 24475

Кто на сайте

Сейчас 2 гостей онлайн


Р
boraszat
ізноманітна колекція музею знайомить від­відувачів з багатим на події минулим Березької жупи. Багатовікові історичні події свід­чать про боротьбу багатонаціонального населення краю. Розкопки, що проводи­лись на території мі­ста та району і ви­сновки вчених-археологів, підтверджені знахідками говорять, що в даній місцевості існували поселення найдав­нішої людини.
Виставлені експонати: знаряддя праці та пред­мети побуту дають змогу уя­вити, зазирнути очима суча­сної людини в ті часи, коли наші предки виготовляли речі, якими ми можемо користува­тися і зараз. Предмети мате­ріальної культури давнього населення краю відображають також релігійні вірування, моральні принципи, звичаї, обряди давніх закарпатців, ос­новними заняттями яких були сільське господарство, вино­робство та виноградарство. Окремі експозиції присвячені видатним осо­бам, які відіграли провідну роль в історії краю.
Музей має свою особливу, нелегку історію. В 1964 році в маленькій шкільній кімнаті була відкрита виставка колекції Ференца Горвата, який з 30-х років ми­нулого століття при­страсно
okmany
збирав архео­логічні пам'ятки, які були знайдені під час будівництва заліз­ниці. Це знаряддя праці  найдавнішої людини, фрагменти кераміки, бронзові предмети тощо.
Особливу ува­гу привертала нуміз­матична колекція, яка нараховувала 224 мо­нети.
Місце знаход­ження музею змінювалося в залежності від місцевої влади, а в 1989 році музей припинив своє існування. Колекція експонатів майже повністю втрачена внаслідок непрофесійного зберігання, недбалості та байдужості.
Музей Берегівщини в такому вигляді, який він має зараз, було відкрито 30 березня 2002 року у найдавнішому приміщення нашого міста - палаці графа Габора Бетлена, збудованому у 1629 році.
Розпочинав роботу му­зей маючи 42 експонати, зараз їх є понад 2 тисячі.
Мешканці міста та ра­йону сприяють розширенню експозиції музею, пропо­нуючи цінні антикварні речі. Відбувається це завдяки по­движницькій роботі дирек­тора музею Івана Шепи.
makettek
У виставкових залах дотримано хронологічний принцип розміщення експо­натів. Перший зал музею присвячений найдавнішій історії. Гордістю музею є такі рідкісні експонати, як фрагмент зубів мамонта, знаряддя праці найдавнішої людини епохи палеоліту та бронзи предмети побуту бронзового віку.
Особливо цікавими є експонати римського періоду історії нашого краю - це фрагменти печі для випалювання кера­мічних виробів, фор­ми для виготовлення металевих предметів. Обласна reo­логорозвідувальна експедиція, що знаходиться в м. Берегово надала музею зразки мінералів, рудних порід золото-поліметалевого родовища Берегівського горбогір'я, що складають основу геологічної ек­спозиції.
В музеї зберігається багато реліквій часів Ференца Ракоці II.
Значною за кількістю експонатів є колекція, що знайомить відвідувачів музею з історією , Берегова часів Пер­шої світової війни та 30-х років XX сто­ліття.
Вражає різноманітністю експонатів і етнографічний зал музею. Милують око глиняні
eszkozok
глечики, кухлі, дерев'яні та кам'яні сільськогосподарські зна­ряддя праці. Особливо колоритними є вирізьблені з різних порід дерева рубелі, кужелі, прядки, виготовлені працелюбними і талановитими руками наших предків.
Поповнює колекцію музею його засновник, директор Іван Шепа, який колекціонує старовинні чавунні печі, відлиті на чавуноливарних заводах у селах Клиновці, Довге та інших заводах Закарпаття. 6 таких печей з приватної колекції знаходяться в приміщенні музею як експонати тимчасової виставки.
Окрема експозиція присвячена співачці угорської оперети  зі  світовим ім'ям - Шарі Федак, яка народилась  та деякий час мешкала у нашому місті.
На стінах ко­ридору музею відвідувачі можуть оглянути колекцію монет і та паперових держав­них знаків.
Один з залів музею прикрашають 35 живописних полотен Берегівського митця Иожефа Гарані, подаровані автором рідному місту.
nepmuveszet
Не менший мистецький інтерес викликають 174 пам'ятні знаки та медалі відомої художниці, скульптора та кераміста Ганни Горват.
Тимчасові виставки
Виставка домотканих рушників з характерними візерунками та кольорами, прита­манними нашій мі­сцевості ткалі - на­родної майстрині Маріанни Профус.
Виставка Бе­регівського худож­ника Ласло Гей.
Фотовиставка Берегово ХІХ-ХХ ст.
Фотовиставка Шандора Сабо "Берегівщина 50 -80-х років XX ст. у фотографіях".
Цикл фотографій (640 експонатів) місто Берегово з листопада 1938 по листопад 1939 року.
В 2003 році з нагоди 300 річниці визвольної війни під проводом Ракоці Ференца II угорський музей міста Шарошпатак подарував Бере­гівському музею 18 полотен зображення замків, в яких перебував ватажок куруців.